News feed


Market.ba je jedinstven internet oglasnik i bh. oglasna društvena mreža. Samo na Marketu možete kreirati vlastiti news feed i pratiti samo one pretrage, korisnike, trgovine ili oglase koji vas zanimaju. 

Registrujte se na Market.ba i budite informisani aktivnostima vaših prijatelja, o akcijama trgovina koje pratite, saznajte odmah čim neko objavi oglas koji sadrži ključne riječi onoga što vi tražite...
Vaš news feed je trenutno prazan.

Sve aktivnosti vezane za pretrage, korisnike, trgovine i oglase koje pratite pojavit će se ovdje kada kreirate vaš newsfeed.